لیوان کاغذی ترنج محصولات کاغذی ترنج با بهره گیری از امکانات و تکنولوژی روز دنیا و درک اهمیت بهداشت اقدام به تولید محصولات کاغذی نموده و همواره در تلاش است تا کیفیت مورد نظر شما مشتریان عزیز را تولید نماید . http://toranjcup.ir 2020-03-30T03:17:09+01:00 text/html 2014-01-27T22:20:51+01:00 toranjcup.ir ترنج کاپ تعرفه قیمت لیوان 225 سی سی کاغذی http://toranjcup.ir/post/29 <font face="Mihan-IransansBold"> </font><font face="Mihan-IransansBold"></font><br><br><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font color="#ff0000" size="3">لیوان عمومی با چاپ آماده :<br></font><font size="3">-------------------------------------</font><font color="#3333FF" style="font-size: medium;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br><br><br></font></span></font><font size="3">کاغذ براق با چاپ 4 رنگ 100% پایه گیاهی 225 سی سی :<font color="#3333FF"><font size="2"> </font></font></font></font><font size="4"><font size="3"><font size="4"><font size="3"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font size="4"><font color="#009900">( 150 تومان )</font><br></font><br></font></span></font></font></font></font></font></font><div align="center"><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><br><font color="#ff0000" size="3" style="font-size: large;">لیوان های اختصاصی (سفارشی 225 سی سی) :<br></font><font size="3" style="font-size: large;">----------------------------------------------------------<br><br></font><font size="3" style="font-size: large;">1. تیراژ <font size="4">500</font> عدد :&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font style=""><font size="5"><b><u>1000</u></b></font><font size="4">&nbsp; تومان</font><br><br><br></font><font size="3" style="font-size: large;">2. تیراژ 5000 تا 50000 عدد : &nbsp; &nbsp; </font><u style=""><font size="5">200</font></u><font size="3" style="font-size: large;"> تومان</font><font size="3" style="font-size: large;"><br><br></font><font size="4">3</font> <font size="4"><font size="3">. تیراژ بالای 50000 عدد : &nbsp; &nbsp; </font><font size="5"><u>190</u></font><font size="3"><font size="5">&nbsp;</font>تومان</font></font><br><br><br><br><br></font><br><div align="center"><br></div></div><font face="Mihan-IransansBold"> </font> text/html 2012-09-01T18:10:34+01:00 toranjcup.ir ترنج کاپ چاپ طرح اختصاصی بر روی لیوان http://toranjcup.ir/post/6 <font face="Mihan-IransansBold" size="4"> </font><p align="center"> <font face="Mihan-IransansBold" size="4"> </font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"> </font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"> </font></p><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font color="#ff0000"> </font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font class="text4"> </font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font class="text4"><font class="text4"> </font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="COLOR: rgb(255,153,51)"><font color="#ff0000"> </font></span></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="COLOR: rgb(255,153,51)"><font color="#ff0000"><span style="COLOR: rgb(255,153,51)"><font color="#ff0000"><a title="" href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/29/atrty/1432625642/avrvy/884884//key/toranjcup.ir" target=""> </a></font></span></font></span></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font class="text4"><font class="text4"><font color="#ff0000"><font color="#ff0000"><a title="" href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/29/atrty/1432625642/avrvy/884884//key/toranjcup.ir" target=""><span style="COLOR: rgb(255,153,51)"></span></a></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; <br>لیوان کاغذی ترنج آمادگی دارد تا لیوان کاغذی سفارشی ، تبلیغاتی ، نمایشگاهی شما را با طرح <br>خودتان با بهترین کیفیت چاپ و تولید نماید.حداقل تیراژ چاپ 5000 عدد میباشد و مدت زمان <br>تحویل آن بین 3 الی 10 روز میباشد .</font><font size="6"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div> text/html 2012-09-01T18:08:35+01:00 toranjcup.ir ترنج کاپ ارتباط با ما http://toranjcup.ir/post/2 <font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><br></font></p><p align="center"><font size="5">شما میتوانید با :</font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br><br></p><p align="center"><font color="#009900" size="6">toranjcup@gmail.c</font><font color="#009900" size="6">om</font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#009900" size="6"><br></font></p><p align="center"><font size="5"><font color="#3366FF" size="6">instagram : toranjcup</font></font></p><p align="center"><font size="5"><font color="#3366FF" size="6"></font><br></font></p><p align="center"><font size="5"><br></font></p><p align="center"><font size="5">و یا با شماره&nbsp; :</font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#ff0000" size="7">09121186074</font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="5">تماس حاصل فرمایید.</font></p><font size="5"> </font>